Normandie a Bretaň

Termín: 4. - 10. 6. 2018   13. - 19. 8. 2018

Navštívená místa

Giverny, Rouen, Etretat, Honfleur, Arromanches, Bayeux, Caen, Mont St. Michel, Saint Malo, Cap Fréhel, Rennes, Auray, Carnac, Angers, Le Mans, Chartres...

Program:

1.den – ODJEZD Z ČR 
časně ráno odjezd přes Německo do západní Francie, večer ubytování, nocleh
2.den – GIVERNY –  ROUEN – ĚTRETAT
dopoledne návštěva městečka Giverny s letním sídlem malíře impresionismu C.Moneta se slavnou zahradou vodních lilií, kolem poledne přejezd do Rouenu – pěší prohlídka centra hlavního města Normandie se slavnou gotickou katedrálou a přístavem na Seině, volno, k večeru přejezd do oblasti Le Havre, ubytování, večer výlet k nejkrásnějšímu mysu s křídovými útesy v Étretatu, nocleh
3.den – HONFLEUR –  ARROMANCHES – BAYEUX –  CAEN
dopoledne projížďka po pobřeží Normandie – zastávka v přímořském letovisku Honfleur, před polednem příjezd k návštěvě míst spojených s vyloděním spojeneckých vojsk v Normandii v roce 1944 u Arromanches vč. muzea a hřbitova, pozdě odpoledne zastávka v městečku Bayeux – procházka centrem starého města s katedrálou, v příp. zájmu možnost shlédnutí slavné 70m dlouhé tapiserie znázorňující dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem, k večeru přejezd do nedalekého Caen – sídelního města Viléma Dobyvatele a královny Matyldy – historické centrum s kláštery a pozůstatky starého hradu, muzeum, večer ubytování, nocleh
4.den – MONT ST.MICHEL – SAINT MALO – CAP FRÉHEL
dopoledne návštěva nejnavštěvovanějšího místa západní Francie – městečko s klášterem Mont St.Michel, prohlídka, v poledne odjezd k návštěvě bretaňského přístavu Saint Malo proslaveného mořeplavci a korzáry, odpoledne přejezd přes ústí řeky Rance na mys Cap Fréhel na Smaragdovém pobřeží, k večeru odjezd na jih Bretaně, cestou dle času zastávka v sídelním městě bretaňských vévodů Dinan, návrat na nocleh
5.den – RENNES – AURAY - CARNAC
ráno zastávka v hlavním městě Bretagne Rennes – prohlídka historického centra, před polednem přejezd na jižní pobřeží Bretagne do zálivu Morbihan - návštěva oblasti Carnacu – nejrozsáhlejší komplex megalitických památek v Bretagni (menhiry, dolmeny), k večeru návštěva malebného středověkého městečka Auray zasvěceného sv.Anně, večer ubytování v oblasti Vannes, nocleh¨
6.den – VANNES – ANGERS – LE MANS 
dopoledne prohlídka historického centra starobylého města Vannes s vévodským palácem a zahradami, odpoledne odjezd podél řeky Loiry do královského města Angers – zastávka, možnost návštěvy zámku s unikátními tapiseriemi, k večer přejezd přes automobilovými závody proslavené Le Mans se závodním okruhem, ubytování, nocleh
7.den – CHARTRES – ODJEZD DO ČR
dopoledne zastávka v Chartres, slavném poutním místě – prohlídka jedné z největších gotických katedrál s velkolepou výzdobou a slavným tajemným labyrintem, odpoledne pokračování v cestě přes Francii a Německo do ČR
8.den – PŘÍJEZD DO ČR

příjezd v ranních – dopoledních hodinách do nástupních míst

 

Cena: 8 990,-- Kč(dvoulůžkový pokoj – osoba) + Kč 350 odjezd ze Zlína

Cena zahrnuje:   dopravu do Francie klimatizovaným autobusem s WC, video, 5x nocleh ve dvou nebo třílůžkových pokojích hotelů turistické kategorie, průvodce

Cena nezahrnuje : vstupné, případné místní pobytové taxy

Fakultativní příplatky:       5x snídaně                  750 Kč

                                            3x večeře                    840 Kč
                                            komplexní pojištění     240 Kč

 


Kontakt

CK CEZAKO spol. s r.o. cestovní kancelář + cestovní agentura

CK CEZAKO spol. s r. o.
Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
úterý 16.00 - 18.00 h
středa 16.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TEL./FAX:
+420 577 141 333
GSM:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako