Nádherné Toskánsko

| Lucca • Pisa • Volterra • Siena • Elba • Florencie

Termíny | 3.–8. května | 15.–20. srpna | 12.–17. září | 10.–15. října

Cena | 9 590 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 240 Kč + Kč 400 svoz ze Zlína

Program:

  1. den: Odjezd z  Brna v  časných ranních hodinách. Celodenní přejezd Rakouskem a  Itálií. V  odpoledních hodinách zastávka v Bologni, hlavním městě provincie Emilia- -Romagna, sídle arcibiskupství a  nejstarší univerzity v  Evropě. Typická architektura z  nepálených cihel a  šikmé městské věže. Poté přejezd na ubytování do hotelu v okolí Florencie. Nocleh.

2. den: Dopoledne Lucca – malebné toskánské město obehnané hradbami. Hlavní náměstí nese jméno Napoleona, tržiště na místě starého římského divadla, rodný dům Giacoma Pucciniho. Odpoledne Pisa  – město proslavené šikmou věží, původně etruské obchodní centrum, kterým protéká řeka Arno. Na Piazza del Duomo stojí ojedinělá skupina staveb: dóm, Šikmá věž a bap[1]tisterium. Návrat na ubytování, nocleh.

3. den: Návštěva malebného městečka San Gimignano, které je jedním z  nejatraktivnějších míst v Toskánsku. Prohlídka náměstí s fontánou a rodovými věžemi. Poté město Siena – prohlídka architektonického komplexu historického centra. Město je rozděleno na čtvrtě zvané kontrády, které nesou jména heraldických figur (Vlčice, Jednorožec, Orel...) a  každoročně spolu soutěží na náměstí del Campo v  dostizích palio ve středověkých krojích. Návrat na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani celodenní výlet na ostrov Elba – odjezd do přístavu Piombino, plavba lodí na Elbu do hlavního města Portoferraia. Prohlídka města: radnice, kostel Miseriocordia, kde se každý rok 5. května koná zádušní mše za Napoleona. Villa di Molini, bývalá císařova rezidence. Dostatek času na oběd, nákupy i koupání na městských plážích. Pozdě odpoledne návrat lodí do Piombina. Návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v  Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Celodenní prohlídka – Palazzo Vecchio a  Loggia dei Lanzi s  mnoha slavnými so[1]chami, Piazza del Duomo s  katedrálou a  Giottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky. Individuální volno k návštěvě muzeí a dalších památek. Večer odjezd do ČR.

6. den: Dopoledne příjezd do nástupních míst.

 


Kontakt

Cestovní agentura Miloslava Kubíčková


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 14.00 - 17.00
středa 15.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TELEFON:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako