Toskánsko - Svátek kamélií

Termín: 22. - 27. března 2023

Cena: 7 890 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 2 100 Kč

 
1. den: Odjezd v ranních hodinách směr Vídeň a Graz do Itálie. Zastávka v městečku Palmanova, které je unikátně dochovanou pevností ze 16. století, vystavěnou na půdorysu devíticípé hvězdy. Pokračování na ubytování v oblasti Florencie (Montecatini Terme). 
2. den: Po snídani cesta do přírodního parku Alpi Apuane k  návštěvě jeskyně Grotta del Vento, která patří mezi evropsky nejbohatší co do prezentace nejrůznějších geologických útvarů. Následuje cesta horskou krajinou do města Carrara, proslulého dobýváním mramoru, který využíval i Michelangelo; prohlídka (středověký Palazzo Cybo Malaspina, divadlo Teatro degli Animosi, Duomo, památník obětí mramových dolů). Poté ještě zastávka u vily Puccini v Torre del Lago u jezera Massaciùccoli, kde je pohřben světoznámý hudební skladatel. 
3. den: Dopoledne prohlídka jihotoskánského města Arezzo, rodiště slavného básníka Francesca Petrarky (Petrarkův rodný dům, náměstí Piazza Grande, katedrála San Donato, Palazzo Pretorio). Odtud cesta do San Regalo v  regionu Chianti, kde se nachází hrad Castello Brolio, patřící rodině baronů Ricasoli, obhospodařující okolní vinice. Návštěva areálu s ochutnávkou vína Chianti. Do třetice zastávka ve městě Prato se středověkým hradem Castello Imperatore, založeným císařem Fridrichem I. a katedrálou, v níž se nachází tzv. Svatý pás z Prata – vlněný pás zdobený výšivkou, který prý věnovala Panna Marie sv. Tomášovi. 
4. den: Prohlídka města Lucca, bývalé pevnosti s komplexně dochovaným hradebním systémem, náměstím ve tvaru bývalého antického amfiteátru, rozlehlým vévodským palácem, katedrálou sv. Martina nebo rodným domem skladatele Giacoma Pucciniho. Ve zbytku dne účast na již 30. ročníku výstavy kamélií Mostra Antiche Camelie della Lucchesia v okolí Luccy, kde se nacházejí mondénní aristokratické vily se svými parky, které každoročně touto dobou otevírají své brány, aby návštěvníci z celého světa mohli obdivovat krásy barev a  vůní právě kvetoucích kamélií. 
5. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v  Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min, cca 5 € tam i zpět) do centra města. Celodenní prohlídka – Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi s mnoha slavnými sochami, Piazza del Duomo s katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky. Individuální volno. Večer odjezd do ČR. 
6. den: Návrat do Brna v ranních hodinách.
 
Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 4×ubytování v hotelu*** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, průvodce, pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | komplexní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy + svoz ze Zlína Kč 350

Kontakt

Cestovní agentura Miloslava Kubíčková


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 14.00 - 17.00
středa 15.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TELEFON:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako