Nejkrásnější lázně východního Maďarska

Termíny: 15.–18. dubna (Velikonoce) | 27.–30. října 2022

Cena: 4 590 Kč

 

PROGRAM:

1.den – HOLLÓKÖ- EGER 
odjezd ráno z nástupních míst do Maďarska, zastávka v Hollókő (památka UNESCO) – živý skanzen maďarské lidové architektury a tradic, odpoledne příjezd do Egeru – krátká prohlídka centra města a středověkého hradu, volno,  koupání ve zdejších městských lázních. Večer odjezd na ubytování, nocleh.
2.den – AGGTELEK - MIŠKOLC - MIŠKOLC TAPOLCA
snídaně, odjezd do Národního parku Aggtelek, nacházejícího se při hranicích se Slovenskem. Zdejší krasové jeskyně tvoří jeden z největších jeskynních systémů v Evropě a jsou zapsané na seznam přírodního dědictví UNESCO. Poté přejezd do Miškolce  – krátká prohlídka města, jehož dominantou je gotický kostel na kopci Avas. Odpoledne koupání v unikátních jeskynních termálních lázních Miškolc-Tapolca, návrat na nocleh
3.den – HORTOBÁGY - HAJDÚSZOBOSZLÓ - DEBRECÍN
snídaně, odjezd do největšího maďarského národního parku Hortobágy, jehož jedinečná stepní krajina s pasoucími se stády bílého rohatého skotu je biosférickou rezervací UNESCO.Odpoledne koupání v Hajdúszoboszló – největších termálních lázních Maďarska, navečer krátká prohlídka Debrecína, návrat na nocleh
4.den – MEZÖKÖVESD - KÉKES - NÁVRAT DO ČR
snídaně, pobyt v termálních lázních Zsóry v městečku Mezőkövesd. Odpoledne odjezd zpět do ČR přes pohoří Mátra se zastávkou na nejvyšší hoře Maďarska Kékes, návrat pozdě večer

 

Cena: Kč 4 590,--

Cena zahrnuje:   dopravu do Maďarska klimatizovaným autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné, aktuální lázeňskou taxu + svoz ze Zlína Kč 350,--

Fakultativní příplatky:  komplexní pojištění           120 Kč
                                                  
                            


Kontakt

Cestovní agentura Miloslava Kubíčková


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 14.00 - 17.00
středa 15.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TELEFON:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako