Severní Norsko - Lofoty a Vesterály

 

Cena: 18 450,--

Cena zahrnuje - dopravu busem, 7x ubytování v turistických hotelech (převážně 4 lůžkové pokoje), 7x snídaně v Norsku, trajekty dle programu, průvodce

Cena nezahrnuje vstupné, pojištění Kč 330,--, svoz ze Zlína Kč 350,--.

Termín:  pro rok 2019 nebyl vypsán termín

Program:

1. den - odjezd v dopoledních hodinách do Německa, večer nalodění na trajekt do Švédska, noční plavba

2. den - dopoledne přejezd Švédskem - zastávka v některé z typických rybářských vesniček západního pobřeží, pokračování v cestě do hlavního města Norska Oslo - prohlídka centra Oslo vč. přístavu, k večeru přejezd kolem jezera Mjosa na ubytování, nocleh.

3. den - snídaně, návštěva skanzenu lidové architektury, pokračování přes Dombas do významného královského města Trondheimu s katedrálou Nidaros s korunovačními klenoty norských králů, ubytování, nocleh.

4. den - snídaně, celodenní putování na sever Norska kolem jezera Snasa, zastávka na řece Vefsna u Lososích schodů a vodopádů laksfossen, překročení severního polárního kruhu. Odjezd přes Tysfjord na ubytování v oblasti Narviku na severu Norska, nocleh.

5. den - snídaně, celodenní putování krajem severního Norska se zastávkami - oblastí souostroví Vesterály s žadou romantických přístavů přes Sortland, panoramatickou cestou podél fjordu přes Stokmarkens do Melbu, k večeru trajekt do Fiskebu a pokračování do přístavu Kabelvag na Lofotech, noclech.

6. den  po snídani celodenní pobyt na Lofotech - prohlídka Kabelvagu (typické dřevěné domky, roubený kostel, muzeum Lofot), cesta přes vesničku Hennigsvaer na mysu s výhledem na moře i Lofoty,pokračování do nejjižnějšího místa souostroví A - během dne návštěva typických rybářských osad severního Norska Nussfjord a Moskenes, ubytování, nocleh.

7. den - snídaně, dopoledne volno v Kabelvagu, odpoledne návštěva malebně položeného přístavu Svolvaer s unikátní skálou (tzv. Svolvaerská koza), volno k procházkám, odjezd ze souostroví L a V lodí přes Trollfjord a Vestfjord na pevninu (panorama celého souostroví), noční přejezd na jich Norska.

8. den - Andalsnes - ubytování, volno k individuálním procházkám, nocleh.

9. den - snídaně, cesta nejkrásnější silnicí Norska - panoramatickou cestou Trollů k nejslavnějšímu fjordu Norska Geiranger, možnost projížďky k vodopádu Sedm sester, pěší procházky v okolí fjordu, pokračování panoramatickou cestou přes městečko Lom směrem k hlavnímu městu Norska Oslo, ubytování.

10. den - snídaně, odjezd přes středisko zimních sportů Lillehammer, zastávka u skokanských můstků, možnost návštěvy skanzenu, k večeru přejezd přes Oslo na jih Švédska, noční trajekt do Německa.

11. den - dopoledne přejezd Německem do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.


Kontakt

CK CEZAKO spol. s r.o. cestovní kancelář + cestovní agentura

CK CEZAKO spol. s r. o.
Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
úterý 16.00 - 18.00 h
středa 16.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TEL./FAX:
+420 577 141 333
GSM:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako