ŠVÉDSKO - DÁNSKO 

5. - 12. 8. 2019

Cena: 13 950,-- + komplexní pojištění Kč 240,-

Program:
1.den - ODJEZD Z ČR
odjezd z nástupních míst do Německa, noční trajekt z Rostocku do Švédska
2.den – TRELLEBORG – ÖRESUNDSKÝ MOST – KODAŇ – KRONBORG
příjezd do Švédska do přístavu Trelleborg, pokračování po unikátním Öresundském mostě (jeden z nejdelších lanových mostů světa spojující Švédsko s Dánskem – část trasy vede nad mořem, část podmořským tunelem ) do hlavního města Dánska - prohlídka centra Kodaně (královský palác, radnice,stará rybářská čtvrť, možnost plavby lodí), odpoledne pokračování k hradu Kronborg (zastávka), trajekt do Švédska, k večeru přejezd do oblasti Göteborgu - cestou zastávka v některé rybářské osadě na pobřeží Švédska, ubytování, nocleh
3.den – GÖTEBORG – OSTROV HONÓ – JEZERO VÄTTERN – JÖNKÖPING
snídaně, prohlídka centra Göteborgu vč. přístavu s budovou Admirality, před polednem vyjížďka do okolí města a na ostrov Honó, odpoledne pokračování autobusem do oblasti jezera Vättern, prohlídka města Jönköping nazývaného díky svým kostelům Jeruzalémem severu, ubytování, nocleh
4.den – GRÄNNA – UPPSALA
snídaně, návštěva typického malého městečka se žlutě natřenými dřevěnými domy Gränna,  odpoledne přejezd do univerzitního města Uppsala - procházka, večer ubytování v oblasti Stockholmu, nocleh
5.den - STOCKHOLM
snídaně, celodenní prohlídka hlavního města Švédska Stockholmu – budova Radnice (sály proslavené udělováním Nobelovy ceny), pěší prohlídka centra  - starobylá čtvrť Gamla Stan (Královský zámek, katedrála Storkyrkan, parlament), odpoledne muzeum lodi Vassa, volno, vyhlídková věž Kaknastornet, nocleh
6.den – KALMAR – OSTROV ÖLAND
snídaně, dopoledne přejezd na jih Švédska do města Kalmar - možnost návštěvy královského zámku Kalmar Slott, pozdě odpoledne výjezd po jednom z nejdelších mostů z Kalmaru k návštěvě ostrova Öland (ostrov větrných mlýnů a majáků, letní sídlo švédské královské rodiny Solliden, zastávka v městečku Borgholm), večer ubytování v oblasti Kalmaru, nocleh
7.den – KARLSKRONA – LUND
snídaně, dopoledne projížďka jihem Švédska – zastávka v městečku Karlskrona s romantickým rybářským přístavem, typickými domy a největším dřevěným kostelem Švédska, možnost návštěvy Námořnického muzea, projížďka oblastí vikingských pohřebišť, později odpoledne přejezd do univerzitního města a bývalého sídla biskupů – Lund, prohlídka centra města s katedrálou, volno, večer trajekt ze Švédska do Německa, noční přejezd
8.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst  v pozdních odpoledních hodinách
 
 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč, 5x ubytování v hotelích po trase (ve dvoulůžkových pokojích), 5x snídaně, trajekty dle programu, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné

Fakultativní příplatky:   komplexní pojištění        240 Kč

 


Kontakt

CK CEZAKO spol. s r.o. cestovní kancelář + cestovní agentura

CK CEZAKO spol. s r. o.
Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
úterý 16.00 - 18.00 h
středa 16.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TEL./FAX:
+420 577 141 333
GSM:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako