Toulky kantonem Ticino

Ticino, to jsou ledovce, palmy, romantická krajina s jezery, magická údolí a rokle, hrady a pevnosti,  kostely s nádhernými freskami a vesničky s kamennými domy, kde se zastavil čas…
Vypravíme se do italsky mluvící oblasti Švýcarska nejen za čokoládou...

Termín: 19. - 25. září 2023

Průvodce: Míla Kubíčková

Program:

  1. den:

Odjezd ve večerních hodinách (Zlín – cca 18:00 h) do Švýcarska.

  1. den:

V ranních hodinách povede cesta průsmykem S. Bernardino (možnost zastávky v městečku Biasca – kaskády Santa Petronilla) do historického města BELLINZONA, které je na seznamu UNESCO, díky své poloze a 3 hradům Castellgrande, Montebello a Sasso Corbaro. Procházka městem s průvodcem. Přejezd do Lugana, jednoho z nejpůvabnějších měst Švýcarska, u stejnojmenného jezera. LUGANO je městem parků a květin, jak se přesvědčíme v parku Civico, městem historických, ale i moderních a současných staveb. Výjezd zubačkou na vyhlídkovou horu San Salvatore, ubytování.

  1. den:

Po snídani odjedeme do údolí Valle Verzasca (UNESCO). Kolem říčky Verzasca „cestou umělců“ se vydáme pěšky ke starobylému kamennému mostu Ponte dei Salti, prohlídka vesničky Lavertezzo. Při krátké zastávce u přehrady Vogorno si na přehradní hrázi 220 m vysoké vzpomeneme na Jamese Bonda (Pierce Brosnan), který v bondovce GoldenEye (1995) se vrhnul na laně do údolí…

Odpoledne  přejedeme do Locarna, ve kterém se v srpnu koná světoznámý filmový festival. Při prohlídce města si vyjedeme zubačkou ke kostelu Madona del Sasso, odkud se nám naskytnou nádherné výhledy na jezero Lago Maggiore.

Na závěr dne se projdeme ASCONOU, městem, které přitahovalo a dodnes přitahuje filozofy, revolucionáře, básníky, spisovatele i malíře…Ubytování.

  1. den:

Po snídani přejedeme na poloostrov Melide – možnost návštěvy SWISS Miniatur (nejvýznamnější stavby z jednotlivých kantonů v měřítku 1:25), přejezd do vesničky MORCOTE, kde se projdeme zahradou PARCO SCHERRER. Jedná se o unikátní botanickou zahradu, kterou založil r. 1930 textilní obchodník a umělecký amatér Hermann Arthur Scherrer. Po dlouhých letech práce byly svahy a terasy pomalu zakryty cypřišemi, kaméliemi, orientálními rostlinami. Ze zahrady jsou nádherné výhledy na jezero i hory.

Další zastávka bude patřit čokoládě. Navštívíme čokoládovnu ALPROSE v Caslanu, kde si prohlídneme výrobu čokolády, místní muzeum a budeme mít možnost si čokoládu nejen ochutnat, ale i nakoupit. Přejezd do centra Lugana, prohlídka města, (kostel Santa Maria degli Angioli s úžasnými freskami Bernarda Luiniho, park Civico, atd.) Ubytování.

  1. den:

Po snídani vyjedeme z Locarna vláčkem nádherným údolím Centovalli neboli "Údolím sta údolí" s hlubokými roklinami, vodopády a dřevěnými vesničkami, které se rozprostírá mezi švýcarským Locarnem a italským městem Domodossola. Trať překonává vrcholky Rhétských Alp.

Po prohlídce Domodossoly se vrátíme vláčkem do Locarna a autobusem se vydáme do Porto Ronco a lodí přejedeme na ostrovy Brissago, největší z nich Isola Grande s nádhernou botanickou zahradou. Ubytování.

  1. den:

Po snídani odjedeme po jezeře Lago di Lugano do rybářské vesničky Gandria. Prohlídka. V poledne se vydáme kolem jezera Como, přes průsmyk Maloja se zastávkami do St. Moritz. Prohlídka města s průvodcem, možnost procházky kolem jezera. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

  1. den

Návrat do ČR v ranních, dopoledních hodinách dle místa nástupu.

 

Cena zájezdu: (

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením (hotel), jízdné vlakem Centovalli, 3x snídani, průvodcovské služby.

Cena nezahrnuje: vstupné do objektů a jízdné na lanovkách – cca 60,- CHF

                               cestovní pojištění

 

 


Kontakt

Cestovní agentura Miloslava Kubíčková


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 14.00 - 17.00
středa 15.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TELEFON:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako