Toulky kantonem Ticino

Vypravíme se do italsky mluvící oblasti Švýcarska za čokoládou, koupáním, palmami i horami. Navštívíme turisticky atraktivní místa jako např. soutěsku Viamala, jezero Lago Maggiore, města Bellinzona, Lugano, Locarno a čokoládovna Alprose.

Termín: 3. - 7. 8. 2022

Průvodce: Míla Kubíčková

Program:

1. den: 

Odjezd v časných ranních hodinách přes Prahu a Mnichov do Švýcarska. Naše první zastávka ve Švýcarsku bude v hlavním městě kantonu Graubunden – Chur (prohlídka města s průvodcem). Další cesta povede přes průsmyk S.Bernardino do historického města Bellinzona, které je na seznamu listiny UNESCO. Po prohlídce města se vydáme na ubytování.

  1. den:

Po snídani odjedeme do údolí Valle VERZASCA (UNESCO). Kolem stejnojmenné říčky    se vydáme „cestou umělců“ ke starobylému kamennému mostu Ponte dei Salti. Po zastávce u 220 m vysoké přehrady VOGORNO, která je čtvrtou nejvyšší ve Švýcarsku, přejedeme do Locarna. Zde vyjedeme zubačkou k poutnímu kostelu Madona del Sasso a projdeme se centrem města, ve kterém se koná v srpnu slavný filmový festival. Na závěr dne se projdeme Asconou, městem, které přitahovalo a dodnes přitahuje malíře, básníky, tanečníky, ale i filozofy.

  1. den:

Po snídani odjedeme na poloostrov Melide – možnost návštěvy SWISS-miniatur, přejezd k PARCO SCHERER ve vesničce MORCOTE, kde je unikátní botanická zahrada, kterou založil v roce 1930 textilní obchodník a umělecký amatér Hermann Arthur Scherrer. Po dlouhých letech práce byly svahy a terasy pokryty cypřišemi, kaméliemi, eukalypty, cedry a palmami. Ze zahrady se nám naskytnou nádherné výhledy na jezero Lago Maggiore.

Další zastávka bude patřit čokoládě. Navštívíme čokoládovnu ALPROSE, kde se prohlédneme výrobu čokolády a budeme mít i možnost si v prodejně čokoládu ochutnat a zakoupit.

V pozdním odpoledni (večer) možnost plavby lodí do rybářské vesničky Gandria.

  1. den:

Po snídani výjezd zubačkou na vyhlídkovou horu San Salvatore a procházka historickým centrem Lugana. Přejezd k prohlídce unikátní soutěsky VIAMALA, která patří mezi nejkrásnější ve Švýcarsku. Už před tisíci lety hrála klíčovou roli. Byla totiž přístupovou cestou k Alpám a byly přezdívána jako „zlá cesta“, protože byla nejnebezpečnějším úsekem, který museli kočovníci překonávat.

V pozdních odpoledních hodinách zastávka v Lichtenštejnsku – v hlavním městě Vaduz (procházka centrem města).

Návrat do ČR.

  1. den:

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách – Praha, Brno, Zlín.

 

Cena zájezdu: (bude upřesněna do konce ledna) 

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením (hotel), 3x snídani, průvodcovské služby.

Cena nezahrnuje: vstupné do objektů a jízdné na lanovkách – cca 60,- CHF

                               cestovní pojištění

 

 


Kontakt

Cestovní agentura Miloslava Kubíčková


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 14.00 - 17.00
středa 15.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TELEFON:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako