Za alpskými velikány Švýcarska 

není vypsán termín pro rok 2019

Program:

1. den - ojezd v časných ranních hodinách do Rakouska, později odpoledne příjezd do hlavního města Tyrolska - Innsbruck, výjezd autobusem ke skokanským můstkům na vrchol Bergisel - panorama celého města na řece Inn, přejezd do centra města - pěší prohlídka - třída Maria Theresia Strasse, Goldenes Dachl, zámek Hofburg a kostel Hofkirche s náhrobkem císaře Maximiliána, večer přejezd k hranicím do Lichtenštejnska, nocleh.

2. den - snídaně, ráno zastávka v lavním městě Lichtenštejnska - Vaduzu, krátká procházka centrem, dopoledne přejezd kolem jezer Walensee a Zurichsee do Lauterbrunnenu - zde vyjedeme lanovkou (gondolou BLM) do stanice Grutschalp a odtud vlakem do vesnice Murren, kde se nám otevře nádherný výhle na celé Bersnké Alpy s dominantními vrcholy Eigeru, Mnicha a Jungfrau, k večeru návrat do Lauterbrunnenu, příjezd na ubytování, nocleh.

3. den - snídaně, odjezd do vesničky Stechelberg, ke si prohlédneme jedno z nejkrásnějších údolí Švýcarska se stanicí lanovky na Schiltorn, po prohlídce se vydáme železnicí do míst věčného ledu a sněhu na Jungfraujoch do nadmořské výšky 3 454 m, výtah nás dále vyveze ještě o 100 m výše na vyhlídkovou plošinu Top Europe s okouzlujícími výhledy, k večeru návrat do centra alpského horolezectví Grindelwaldu, kde se před námi otevře 1800 metrů vysoká stěna Eigru, které horolezci říkají "vražedná", návrat na ubytování, nocleh.

4. den - snídaně, ráno příjezd do horského střediska Engelbergu - možnost výjezdu soustavou tří lanovek na magickou horu Titlis do výšky 3 020 m n.m., návštěva ledovcové jeskyně, procházka po snéhových pláních, nenáročná turistika, sjezd lanovkou k jezeru Trubsee - pěší turistika, k večeru návštěva města Luzern na břehu jezera Wierwaldstattersee - prohlídka historického centra města s průvodcem (unikátní Kapličkový most), volno, večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den - snídaně, odjezd do horského střediska Adelboden v srdci bernských Alp - možnost kombinovaného výstupu a výjezdu lanovkou na Schwandfeldspitz, odkud jsou nezapomenutelné výledy na trojici nejvyšších hor bernských Alp - Eiger, Mnich a Jungfrau. Kolem poledne přejezd do blízké vesničky Unter dem Birg, kde nás čeká výjezd lanovkou nad Engstligenské vodopády - na vysokohorské pláně s pasoucími se kravičkami - možnost návštěvy sýrárny a zakoupení domácích produktů, zpět možnost sestupu pěšky do údolí kolem vodopádu Engstligen, případně lanovkou, k večeru odjezd autobusem do Rakouska a ČR, noční přejezd.

6. den - příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

 

 

Průvodce: Míla Kubíčková

Termín:

Cena: Kč 8 950,--

Fakultativní příplatky: 3x večeře ve Svýcarsku  Kč  1 800,--  + komplexní pojištění kč 180,--

Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar s možností občerstvení za Kč, 4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce.

Cena nezahrnuje vstupné a lanovky.