Ukrajina -  krásy Podkarpatské Rusi

Zatím nebyl vypsá termín pro rok 2020
 

PROGRAM:
1.den – ODJEZD Z ČR 

odjezd v ranních hodinách přes Slovensko do Užhorodu, k večeru krátká prohlídka centra města, ubytování, nocleh
2. den – UŽHOROD – PALANOK – MUKAČEVO
snídaně, dopoledne pokračování v prohlídce Užhorodu - města na řece Už, které patřilo mezi raně slovanská sídla již v 10. století, kdy byla oblast osídlena takzvanými Bílými Chorvaty - dominantou města je hrad, ve kterém sídlí muzeum s několika expozicemi, řeckokatolická katedrála, pravoslavná katedrála Krista Spasitele, synagoga /dnes budova filharmonie/, v  poledne přejezd do Mukačeva, cestou zastávka k návštěvě hradu Palanok /hrál důležitou roli v uherských protihabsburských povstáních/, později odpoledne příjezd od Mukačeva - prohlídka města známého velkou židovskou komunitou před válkou (dnes zde žije méně než 300 Židů), večer přejezd do Chustu, ubytování, nocleh
3. den – CHUST – SINĚVIRSKÝ PARK – KOLOČAVA - SINĚVIRSKÉ JEZERO
po snídani prohlídka Chustu, který leží necelých 10 km severně od hranic s Rumunskem. Nenáročný výšlap (cca 2 km) na místní hrad, který byl postaven už v roce 1090 za uherského krále Ladislava na obranu proti Kumánům. Odpoledne přejezd do Siněvirského národního parku, kde leží i vesnice Koločava. Ta proslula jako rodiště obávaného zbojníka a hrdiny literárního díla Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Ve vesnici je škola s muzeem a bustou Ivana Olbrachta. U dřevěného kostela sv. Ducha se nachází hroby českých četníků, zabitých Nikolou Šuhajem. Navštívíme i zbojníkův hrob na malém hřbitově na okraji vesnice. Možnost oběda v hostinci Četnická stanice. Poté přejezd a výšlap k Siněvirskému jezeru, které lze celé obejít za cca 1 hodinu. Ubytování v národním parku, nocleh.
4. den – PYLYPEC – VODOPÁD ŠIPOT – BORŽAVA
po snídani odjezd směr Lvov se zastávkou v lyžařském areálu Pylypec, kde se dá vyjet lanovkou do výšky až 1200 metrů nebo navštívit vodopád Šipot, který se nachází v hluboké rokli řeky Pylypec a spadá na severních svazích horského masivu Boržava na úpatí hory Gemba. Procházka cca na 2 hodiny. Možnost i kratších horských túr. Navečer příjezd do Lvova – největšího města a kulturního centra západní Ukrajiny. Ubytování, nocleh
5. den – LVOV
snídaně, celodenní prohlídka Lvova. Po staletí bylo hlavní město Haliče součástí Polska, respektive Rakouského císařství, což mu vtisklo originální středoevropský ráz a jeho centrum je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Lvov je také důležitým náboženským střediskem, sídlí zde Lvovská arcidiecéze a kostely zde má několik křesťanských církví. Řeckokatolický kostel svatého Ondřeje a klášter bernardýnů, kostel Božího těla a klášter dominikánů, Rynek, řeckokatolická katedrála svatého Jiří, kaple Tří svatých, Lvovská opera, výstup do parku Vysokyj zamok nad centrem města, který je se svou nadmořskou výškou 413 metrů také nejvyšší bod vysočiny Roztoččja. Dnes je na vrcholu vysílač a vyhlídkové prostranství s ukrajinskou vlajkou. Z vrchu je krásný výhled na město a okolí. Návrat na ubytování, nocleh
6. den – ODJEZD DO ČR
po snídani odjezd přes Polsko přes Rzeszów, kolem Krakova a Katovic do Česka. 

Cena za osobu:       Kč 6 990,--    

Cena zahrnuje:   dopravu klimatizovaným autobusem, 5x ubytování v hotelích se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné

Pozn. pro cestu na Ukrajinu není potřebné vízum, ale je nutný cestovní pas platný min. 3 měsíce

Fakultativní příplatky: komplexní pojištění  180 Kč

 

 


Kontakt

Cestovní agentura Miloslava Kubíčková


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 14.00 - 17.00
středa 15.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TELEFON:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako