Karneval v Benátkách s návštěvou Padovy 

Termín: 2. - 4. 3. 2019

Karneval má prastarou tradici, ale jeho současná podoba se datuje do roku 1972, kdy radní udělali další krok k tomu, aby do města přilákali turisty v tzv. "okurkové sezóně". Pojeďte se přesvědčit, jak se jim tento záměr podařil.

Karneval v Benátkách s noclehem 

Program:

1. den - odjezd v nočních(ranních) hodinách přes Rakousko do Itálie, odpoledne příjezd do Padovy, procházka historickým centram města s jednou z nejstarších univerzit Evropy, s kostelem sv. Antonína a mnoha paláci, volno, přejezd na ubytování, večeře, nocleh.

2. den: ráno po snídani příjezd do Punta Sabione, odkud lodí poplujeme do Benátek, kde nás čeká prohlídka města s průvodcem a pak účast na karnevalu. Počítejte s částkou kolem 20 EUR na zakoupení 12hodinové jízdenky, kterou můžete dále využít k plavbě na všech lodích po benátských kanálech i ostrovech. Ve večerních hodinách odjezd zpět.

3. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena: Kč 3 490,-- + 350 Kč odjezd ze Zlína

Cena nezahrnuje: vstupné, místní  pobytovou taxu + celodenní jízdenka v Benátkách cca 20 EUR

Fakultativní příplatek: komplexní pojištění  90 Kč

 

  • Autosalon Ženeva 2019 (návštěva autosalonu až po noclehu!) - bude upřesněno do konce ledna

Program:

1. den - odjezd z ČR v nočních hodinách přes Prahu do Německa a Švýcarska, odpoledne zastávka u Ženevského jezera v Lausanne - prohlídka historického centra města (možnost prohlídky areálu Olympijského muze, večer přejezd na ubytování, nocleh.

2. den - Ženeva - AUTOSALON 2019

ráno přejezd do Ženevy k návštěvě světového veletrhu - 88. ročník AUTOSALON 2018. V případě zájmu celodenní průvodcovaná prohlídka města na břehu stejnojmenného jezera se slavnou jezerní fontánou, nábřeží, staré město s katedrálou, anglický park, volno k nákupům večer odjezd ze Ženevy a Švýcarska do ČR.

3. den - příjezd do ČR kolem poledne.

Cena zájezdu:  Kč 3 950/osoba

Fakultativní příplatky: komplexní pojištění 90 Kč, snídaně Kč 150, svoz ze Zlína Kč 350.

Cena nezahrnuje vstupné - cca 16 CHF

 

 


Kontakt

CK CEZAKO spol. s r.o. cestovní kancelář + cestovní agentura

CK CEZAKO spol. s r. o.
Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
úterý 16.00 - 18.00 h
středa 16.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TEL./FAX:
+420 577 141 333
GSM:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako