Budapešť 6. 12. 2014

 

Program:

Odjezd v časných ranních hodinách přes Slovensko do Budapešti. Výjezd na kopec Gellért s vyhlídkou na město i Hrad. Prohlídka historického jádra města s tržnicí, volno na vánočních trzích. Odpoledne návštěva Hradního návrší a Rybářské bašty. Přejezd na náměstí Milénia, hrad Hunady...Odjezd ve večerních hodinách. Možnost návštěvy termálních lázní.

Termíny: 6. prosince 2012

Cena: 850 Kč + 30 Kč - komplexní pojištění

Cena zahrnuje dopravu a průvodce. Nezahrnuje vstupy.


Kontakt

Miloslava Kubíčková Cestovní agentura


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín


TELEFON:
+420 734 693 230

Úřední hodiny: pouze po předchozí domluvě
Děkuji za pochopení.