KRAKOW a solné doly Wieliczka 8. 5., 28. 10. a 6. 12. 2014

 

Program:

Odjezd v časných ranních hodinách do Polska, dopoledne příjezd do Wieliczky - návštěva solných dolů (památka UNESCO), přejezd do Krakowa - pěší prohlídka historického jádra města s průvodcem, prohlídka komplexu hradu Wawel, volno na vánoční trhy, k večeru odjezd z Krakowa, návrat do ČR v nočních hodinách.

Termíny: 8. 5., 28. 10. 2014 a 6. 12. 2014

Cena na osobu: 690 Kč

Komplexní pojištění 30 Kč

Cena zahrnuje dopravu a průvodce, nezahrnuje vstupy.


Kontakt

Miloslava Kubíčková Cestovní agentura


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín


TELEFON:
+420 734 693 230

Úřední hodiny: pouze po předchozí domluvě
Děkuji za pochopení.