Šumava z české i německé strany

Termín | 22.–25. srpna 2024

Cena | 5 890 Kč - je možný i svoz ze Zlín

PROGRAM :
1.den -  KAŠPERSKÉ HORY - ŠPIČÁK - ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO
ráno odjezd na Šumavu, zastávka v Kašperských Horách s muzeem a hradem, odpoledne přejezd na Špičák – volno k procházkám za krásami Šumavy - možnost výjezdu sedačkovou lanovkou na Pancíř s výhledy přes celou oblast Šumavy až na Alpy nebo pěší turistika za krásami Šumavy – Černé jezero / Čertovo jezero, večer ubytování v Železné Rudě, večeře, nocleh
2. den: Po snídani odjezd na německou stranu Šumavy, výjezd lanovkou na Grosser Arber (Velký Javor), pěší turistika s  vyhlídkami na celou Šumavu, kolem poledne sjezd autobusem k jezeru Velký Javor, procházka, odpoledne pokračování do městečka Bodenmais, proslaveného sklárnami. Volno, možnost vycházky k vodopádům, k večeru návrat do Železné Rudy, procházka, večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd od hotelu k  nejvyšší hoře Šumavy Boubínu (1 362 m). Krátká zastávka v obcích Kašperské Hory a Vimperk (prohlídka, možnost občerstvení) a pokračování v  jízdě autobusem až do Kubovy Hutě. Odtud pěší túra po modré značce přes Basumské louky na Srní vrch a dále do Boubínského pralesa (je to třetí nejstarší česká přírodní rezervace o rozloze 666 ha založená už v r. 1858). Cesta rezervací až k Boubínskému jezírku a odtud dále po naučné stezce kolem „krále smrků“ až na vrchol Boubín. Zde se nachází nejvýše položená dřevěná rov Česku vysoká 21 m, z níž je nádherný výhled téměř na celou Šumavu. Pokračování v pěší túře až do Zátoně, kde bude na skupinu čekat autobus. Lze se také zastavit v informačním středisku v  Idině Pile, kde je možné získat informační materiál o  Boubínském pralesu. Pozdě odpoledne návrat do Železné Rudy, procházka, večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani ráno odjezd přes Prášily a Srní do Antýglu – Královácký dvorec. Pěší turistika národním parkem podél řeky Vydra k  Čeňkově pile a  k  soutoku 
s  Křemelnou, Smetanův smrk, řeka Otava, pozdě odpoledne přejezd přes Modravu a Kvildu, zastávky u rázovitých lidových staveb. Příjezd do Brna v pozdních večerních hodinách

 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3×nocleh v hotelu s polopenzí, služby průvodce

 

 


Kontakt

Miloslava Kubíčková Cestovní agentura


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín


TELEFON:
+420 734 693 230

Úřední hodiny: pouze po předchozím domluvě
Děkuji za pochopení.