Slovinsko

Termíny: 11.–16. července | 22.–27. srpna 2023 

Cena: 9 990 Kč (+ 400 Kč svoz ze Zlína)

PROGRAM:
1. den – BLED – SOUTĚSKA VINTGAR 
odjezd z nástupních míst v časných ranních hodinách přes Rakousko do Slovinska, kolem poledne příjezd do letoviska Bled na břehu stejnojmenného jezera, prohlídka malebného lázeňského střediska v srdci Julských Alp, procházka kolem jezera s možností koupání, vyhlídky na ostrůvek uprostřed jezera s kostelíkem Nanebevzetí panny Marie a na Bledský hrad, nenáročná turistika překrásnou soutěskou Vintgar k vodopádu Šum, večer ubytování, nocleh
2. den – JEZERO BOHINJ – JULSKÉ ALPY 
snídaně, odjezd k jezeru Bohinj, které se nachází pod nejvyššími horami Julských Alp – odtud je vidět i nejvyšší hora Slovinska – mohutný vápencový Triglav (2.864 m) - krátká nenáročná procházka k vodopádu řeky Savice, zastávka u vojenského hřbitova, kde jsou pochováni padlí bojující v první světové válce na sočské frontě. Odpoledne možnost vyjet lanovkou na horu Vogel odkud jsou nádherné panoramatické výhledy na Julské Alpy, dolů je možno sjet opět lanovkou nebo podniknout středně náročnou turistiku do vesnice Ribčevlaz /cca 2 hodiny/ - volno u jezera, návrat na ubytování, nocleh
3. den – KRANJSKÁ GORA – PLANICA – KOBARID – PASICA  
snídaně, odjezd do nejznámějšího slovinského lyžařského střediska – Kranjska Gora - zastávka, přejezd k návštěvě sousedního střediska Planica se světoznámými obřími skokanskými můstky, před polednem pokračování tzv. Ruskou cestou (vojenská zásobovací cesta pro sočskou frontu s padesáti prudkými zatáčkami, postavená ruskými válečnými zajatci) do sedla VRŠIČ (1611 m) s krásnými výhledy, odpoledne klesání do malebného údolí řeky Soči, pokračování údolím přes městečko Kobarid s muzeem sočské fronty, italskou kostnicí a kostelem sv. Antonína, k večeru zastávka v městečku Idrija – nenáročná turistika do nedaleké rokle Pasica /dochovaná partyzánská nemocnice z druhé světové války/, večer přejezd do oblasti Postojna, ubytování, nocleh
4. den – POSTOJNA – LIPICA – TERST - MIRAMARE 
snídaně, dopoledne volno k návštěvě světoznámého komplexu jeskyní Postojna - jeden z největších a nejúchvatnějších jeskynních systémů na světě /možnost přikoupení audioprůvodce v češtině cca 3 euro/, nedaleko jeskyně se nachází středověký Predjamský hrad, vestavěný do skály, kolem poledne návštěva vesničky Lipica proslavené chovem koní - světoznámých lipicánů /možnost návštěvy hřebčince/, odpoledne přejezd do italského Terstu a přejezd k romanticky umístěnému zámku Miramare s nádhernými zahradámi, později večer návart na nocleh
5. den – ŠKOCJANSKE JAME – KOPER – PIRAN – PORTOROŽ  
snídaně, odjezd na slovinské pobřeží Jadranu - cestou prohlídka národního parku Škocjanske Jame s unikátními krasovými útvary, před polednem příjezd do významného přístavu Koper – zastávka, odpoledne prohlídka nedalekého starobylého městečka Piran, pokračování do lázní Portorož – volno, možnost koupání na plážích nejelegantnějšího slovinského letoviska, večer návrat na nocleh
6. den – LJUBLJANA – MARIBOR
snídaně, odjezd do slovinského hlavního města Ljubljana - procházka historickým centrem metropole, jehož architektura je spjata s architektem Josipem Plečnikem - promenáda po nábřeží řeky Ljublanice, Trojmostí, Dračí most, tržnice, katedrála, klášter Križanke, Ljubljanský hrad, odpoledne odjezd se zastávkou k prohlídce druhého největšího města Slovinska Mariboru ležícího na řece Drávě, pozdě odpoledne pokračování v cestě přes Rakousko do nástupních míst, příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách

 

Cena zahrnuje dopravu autokarem, 5×ubytování v hotelu ***, 5 × snídani, služby česky mluvícího průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku. 

Cena nezahrnuje pojištění léčebných výloh, případné vstupy a pobytové taxy. 

Fakultativně: vstupné do Postojenské jeskyně lze zaplatit předem v Kč: dospělí 690 Kč, studenti 550 Kč, děti od 6 do 15 let 410 Kč, audioprůvodce v češtině 3,50 €.

 


Kontakt

Cestovní agentura Miloslava Kubíčková


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 14.00 - 17.00
středa 15.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TELEFON:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako