Nejkrásnější lázně východního Maďarska

Eger•Aggtelek•Miškolc•Hortobágy • Hajdúszoboszló•Egerszalók

Termín: 29. března – 1. dubna (Velikonoce) 2024  26.–29. září 2024| 26.–29. října 2024
Cena: Kč 4 990,--
 
Program:
 
1. den: 
Odjezd v časných ranních hodinách z  Brna směr Budapešť. Po poledni příjezd do Egeru – prohlídka centra a středověkého hradu, koupání v městských lázních. Navečer odjezd na ubytování, nocleh. 
2. den: 
Po snídani odjezd do Národního parku Aggtelek, nacházejícího se při hranicích se Slovenskem. Zdejší krasové jeskyně tvoří jeden z největších jeskynních systémů v Evropě a jsou zapsané na seznam přírodního dědictví UNESCO. Přejezd do Miškolce (česky Miškovec) – krátká prohlídka města, jehož dominantou je gotický kostel na kopci Avas. Odpoledne koupání v unikátních jeskynních termálních lázních Miškolc-Tapolca. Večer příjezd na ubytování jako předešlý den. 
3. den: 
Po snídani odjezd do největšího maďarského národního parku Hortobágy (UNESCO) – jedinečná stepní krajina s pasoucími se stády bílého rohatého skotu. Možnost návštěvy muzea pusty a  nákupu suvenýrů. Odpoledne koupání v Hajdúszoboszló – největších termálních lázních Maďarska. Navečer krátká prohlídka Debrecína, individuálně možnost večeře. Návrat do hotelu. 
4. den: 
Po snídani pobyt v luxusních termálních lázních Egerszalók (tříhodinové koupání). Kolem 14.00 odjezd zpět do ČR, cesta pohořím Mátra se zastávkou na nejvyšší hoře Maďarska Kékes (1 014 m). Návrat do Brna kolem 22. hodiny.
 
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3× ubytování se snídaní v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, služby průvodce a zákonné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy a pobytové taxy. 
Orientační ceny | Egerszalók 4600 HUF, senioři nad 65 let a děti do 14 let 3600 HUF; Miškolc–Tapolca 3100 HUF, děti 4–18 let a senioři nad 60 let 2500 HUF; Hajdúszoboszló 2800 HUF

Kontakt

Miloslava Kubíčková Cestovní agentura


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín


TELEFON:
+420 734 693 230

Úřední hodiny: pouze po předchozím domluvě
Děkuji za pochopení.