Mozartův Salzburk

Termíny: 18.–19. května 2024

                30. listopadu – 1. prosince (předvánoční)

Cena | 2 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč, svoz Zlín 400 Kč

 
Program:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Brna směr Mikulov (Znojmo) do Salcburku, hlavního města rakouské spolkové země Salcbursko. 
Příjezd na Paris Lodron Strasse, začátek prohlídky města: zámek Mirabell, známý krásnými zahradami, hřbitov sv. Šebestiána, kde je pohřben Mozartův otec Leopold a  manželka Konstancie. Vyhlídka z  kopce Kapuzinerberg na pravém břehu řeky Salzach, poté přejdeme řeku a dostaneme se do starého města: památná ulice Getreidegasse, kde se nachází rodný dům Wolfganga Amadea Mozarta, možná návštěva. 
Dále Stará radnice, Mozartovo náměstí s  pomníkem geniálního hudebního skladatele, Rezidenční  náměstí s budovami Staré a Nové Rezidence – sídla solnohradských knížat-arcibiskupů. Salcburský dóm, univerzitní kostel od architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Po ubytování v  hotelu možnost návratu městskou hromadnou dopravou do centra, kde si lze užít večerní atmosféru. 
2. den: Po snídani prohlídka velkolepé pevnosti Hohensalzburg tyčící se nad městem nebo výjezd lanovkou na vyhlídkovou terasu na vrchu Mönchsberg, kde se nachází i galerie moderního umění. Odjezd autobusem k zámku Hellbrunn s nádhernou zahradou plnou vodotrysků, zvaných Vodní hrátky, v  blízkosti se nachází také salcburská zoologická zahrada. Odpoledne odjezd k  Maria Plain, poutnímu kostelu nad Salcburkem, kde byla v roce 1779 poprvé uvedena Mozartova Korunovační mše. 
V  odpoledních hodinách odjezd do Brna, návrat okolo 23 h.
 
Cena zahrnuje | dopravu autobusem, 1× ubytování v hotelu se snídaní, odborného průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje | pojištění léčebných výloh, případné vstupy

Kontakt

Miloslava Kubíčková Cestovní agentura


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín


TELEFON:
+420 734 693 230

Úřední hodiny: pouze po předchozí domluvě
Děkuji za pochopení.