Legendární karneval v Benátkách

  • s výletem na ostrovy Murano a Burano

Termín: 8.–11. února 2024   Cena: 5 390 Kč
 
Program:

Benátský karneval je velkou a nezapomenutelnou událostí s téměř devítisetletou historií. 

Jde o přehlídku elegantních kostýmů a masek, plnou barev, hudby, tance, divadla

1. den: 
Odjezd z Brna v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, odpoledne příjezd do starobylé Padovy – prohlídka poutní baziliky svatého Antonína a středověkého centra města. Odjezd na ubytování v oblasti Benátek, nocleh. 
2. den: 
Po snídani odjezd k přístavišti – dopolední plavba lodí na ostrovy v Benátské laguně: na ostrově Burano si prohlédneme typické, ručně vyráběné krajky, na ostrově Murano nás čeká prohlídka tradiční sklárny s ukázkou zručnosti místních sklářů. Oba ostrovy dýchají klidnou, pohodovou atmosférou a vynikají množstvím barevných do podél kanálů. Poté ostrov Torcello s trůnem hunského krále Attily, byzantskou katedrálou (vstupné cca 3 €) a zbytky baptisteria Santa  Fosca. Odpoledne volno na benátském náměstí San Marco, lze využít celodenní permanentku k  dalším projížďkám lodí po Benátkách.
3. den: 
Po snídani příjezd na odstavné parkoviště, odtud lodí vaporetto nebo vlakem do Benátek. Na náměstí San Marco navštívíme chrám sv. Marka, prohlédneme si budovy prokurací a Dóžecí palác s  vězením, zvonici sv. Marka. Projdeme si nejkrásnější benátská náměstí, kostely, paláce, obchodní uličky a  slavný most Rialto. Projížďka lodí po Canal Grande. Během dne a především večera budeme svědky všudypřítomného karnevalového veselí. Večer návrat k autobusu a odjezd. 
4. den:
Příjezd do Brna v ranních hodinách