Ligurie s koupáním

Termín: 10.–15. září    Cena: 10 890 Kč    Průvodce: Míla Kubíčková

Prozkoumejte malebná pobřeží, rozmanitá města a kopcovité scenérie tvořící tento kouzelný italský region. Od světoznámého Cinque Terre s jeho pestrými vesničkami až po historický janovský přístav, tento zájezd vám přiblíží bohatou historii, kulturu a kulinářské lahůdky této oblasti. Ponořte se do fascinujícího světa Ligurie a objevte, proč je tato destinace neodolatelným lákadlem pro milovníky přírody, historie a dobrodružství

 
Program:
1. den: 
Odjezd z Brna v časných ranních hodin směr Mikulov, cesta se zastávkami přes Rakousko a Itálii do italského regionu Ligurie. Ubytování a nocleh v oblasti města La Spezia. 
2. den: 
Po snídani La Spezia – velký obchodní a vojenský přístav s příjemným starým městem a nábřežní promenádou. Přejezd do městečka Portovenere. Volno ke koupání na místních plážích a k poznávání malebného městečka s  románským kostelem San Lorenzo a pevností Castello di Porto Venere. Lze také podniknout plavbu lodí na nedaleké ostrovy Palmaria, Tino a Tinetto, které jsou součástí obce. Večer návrat na ubytování. Nocleh.
3. den:
Po snídani celodenní výlet do Janova, kdysi mocného námořního městského státu, dnes metropole Ligurie. Prohlídka historického centra – středověké uličky kolem přístavu, katedrála San Lorenzo, kostel Il Gesú, klášter Sant'Andrea, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión, rodný dům Kryštofa Kolumba, ulice barokních městských paláců (UNESCO), četné galerie, možnost návštěvy akvária, které je největším v Itálii a  druhým největším v  Evropě, které bylo postaveno k  výstavě EXPO '92. Možnost ochutnat místní speciality případně se dopravit místní dopravou na městské pláže. Návrat do hotelu. Nocleh. 
4. den: 
Po snídani celodenní výlet na poloostrov Portofino s možností koupání na různých místech. Cesta lodí z  malebného přístavu Camogli podél divokého pobřeží poloostrova Portofino k  románskému opatství San Fruttuoso z  8. století, které leží v malém zálivu odříznuté od okolního světa. Zachovalá raně středověká architektura, možnost koupání na malé oblázkové pláži přímo před opatstvím nebo turistika stezkou do skal s vyhlídkami. Pokračování lodí do malebného Portofina – luxusního letoviska oblíbeného fotografy a  celebritami. Další cesta lodí do městečka a letoviska Santa Margherita Ligure s  krásnou promenádou a plážemi, možnost koupání. Na závěr krátký přejezd vlakem nebo lodí do letoviska Rapallo, kde bude čekat autobus. Návrat na ubytování. Nocleh. 
5. den: 
Po snídani celodenní výlet po oblasti Cinque Terre – jedná se o  nejmenší národní park v Itálii zahrnující pět vesniček (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore), které jsou většinou přístupné jen pěšky, lodí nebo vlakem. S celodenní vlakovou jízdenkou, která stojí cca 20 EUR a je zároveň vstupenkou do národního parku, lze procestovat všech pět obcí. Čas lze věnovat také koupání a pobytu na pláži nebo lehké i  středně náročné turistice po pobřeží nebo v  okolních vinicích. Celá oblast Cinque Terre nabízí nespočet vyhlídek a  romantická zákoutí. Večer návrat k autobusu a odjezd zpět do ČR. Noční cesta přes Itálii a Rakousko. 
6. den: Návrat do ČR kolem poledne. 
 
Cena zahrnuje:
dopravu autokarem, 4× ubytování v hotelu s kontinentální snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje:
vstupy, pojištění do zahraničí, případné pobytové taxy.