CESTOU TROLLů za krásami norských fjordů 

- průvodce Míla Kubíčková

Poznávací zájezd do Norska Vás zavede za nádhernou přírodou Norska, do kraje fjordů, vodopádů, severských ság a horských skřítků, ale i půvabných rybářských přístavů a měst

Termín: 19. - 26. 8. 2023

Cena: 15 990,-- + 400 Kč odjezd ze Zlína (z Brna bez příplatku)

Program:
1.den - ODJEZD Z ČR
odjezd v ranních hodinách do Německa, noční trajekt do Švédska
2.den – GÖTEBORG – KUNGÄLV – TJOERN
cesta jihozápadním pobřežím Švédska do Göteborgu – prohlídka centra a přístavu, odpoledne přejezd na ostrov Tjoern (typické rybářské vesničky), ubytování, nocleh
3.den – OSLO – MJOSA – LILLEHAMMER – ROMSDALEN – ANDALSNES
odjezd přes most ve Svinesundu k prohlídce centra hlavního města Norska Oslo – radnice, královský palác, divadlo, parlament, katedrála, kolem poledne odjezd z Oslo a pokračování na sever Norska – v Holmenkollen uvidíme areál skokanských můstků, kolem jezera Mjosa pojedeme do zimního střediska zimních sportů Lillehammeru se skanzenem lidové architektury, pokračování soutěskou Romsdalen a údolím řeky Rauma s vodopády do Andalsnes – typické rybářské městečko ve fjordu, ubytování v Norsku, nocleh
4.den – CESTA TROLLŮ – TROLLSTIGEN – GEIRANGER – DALSNIBBA – JOSTEDALSBREEN – OLDEN – BRIKSDAL
snídaně, cesta nejznámější panoramatickou silnicí Norska - cestou horských skřítků Trollů pojedeme do horského sedla Trollstigen a k nejslavnějšímu fjordu Norska – Geirangerfjord. Možnost projížďky lodí kolem vodopádu Sedm sester nebo výjezdu autobusem na vyhlídkové místo Dalsnibba, odpoledne průjezd národním parkem Jostedalsbreen do městečka Olden - pěší vycházka k ledovci Briksdal, k večeru ubytování v oblasti Sognefjordu, nocleh
5.den – SOGNEFJORD – BERGEN – HARDANGERVIDA – VORINGFOSS
snídaně, ráno trajekt přes největší fjord Norska - Sognefjord, příjezd do Bergenu – pěší prohlídka hlavního města fjordů a centra norských rybářů, odpoledne volno k individuálním prohlídkám, večer přejezd do oblasti náhorní plošiny Hardangervida,  zastávka u jednoho z největších vodopádů - Voringfoss, ubytování, nocleh
6.den – HALLINGDAL – OSLO
snídaně, údolím Hallingdal pojedeme do hlavního města Norska Oslo – návštěva poloostrova Bydgoy – muzea lodí Fram, vikingských lodí, Kon-Tiki, odjezd z Oslo a pokračování v cestě z Norska do Švédska, ubytování, nocleh
7.den – KRONBORG – KODAŇ  
ráno trajekt do Dánska – zastávka u Hamletova hradu Kronborg, před polednem příjezd do Kodaně – prohlídka (radnice, královský palác, malá mořská víla, přístav, zábavní park Tivoli), večer trajekt do Německa, pokračování přes Německo do ČR
8.den - PŘÍJEZD DO ČR
příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst
 
Cena zahrnuje: dopravu, 5x ubytování v turistických hotelech - převážně 4lůžkové pokoje, 3x snídaně v Norsku, trajekty dle rozpisu, průvodce
Cena nezahrnuje vstupné + pojištění 

 


Kontakt

Cestovní agentura Miloslava Kubíčková


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 14.00 - 17.00
středa 15.00 - 18.00 h
(v jiné dny po předchozí telefonické domluvě)
Děkuji za pochopení.


TELEFON:
+420 734 693 230

SKYPE:
ck.cezako