Nejkrásnější severská města - Stockholm, Helsinky, Oslo, Goteborg, Kodaň

Termín: 1. - 9. 8. 2024    Cena: Kč 24 290,--

Průvodce: Míla Kubíčková

PROGRAM:

1. den:

Odjezd z nástupních míst brzy ráno do Německa, cesta Německem do Rostocku, noční plavba do Skandinávie. Nocleh v kajutách.
 
2. den
Ráno připlutí do Trelleborgu, MALMÖ (třetí největší město Švédska - prohlídka historické části Gamla Staden, kostel sv. Petra ve stylu baltské cihlové gotiky, secesní synagoga, unikátní 190 m vysoký mrakodrap Turning Torso, nábřežní promenáda), cesta přes jeden z nejdelších dálničních mostů světa ÖRESUNDSBRON (délka 7.845 m) do KODANĚ (nábřeží se soškou Malé mořské panny a městským starým přístavem Nyhavn, radnice, královský palác Amalienborg, sídlo dánského parlamentu - palác Christiansborg, Mramorový kostel), plavba trajektem z dánského HELSINGÖRU (zámek Kronborg - „Hamletův” hrad) do Švédska, GÖTEBORG (druhé největší město Švédska s obrovským, námořním přístavem, největší severské nákupní centrum Nordstan, dům Bedřicha Smetany, ulice Kungsportsavenyn, nábřeží řeky Göta s muzeem lodí), cesta na ubytování. Nocleh.
 
3. den 

Snídaně, přejezd jižním Švédskem do Norska, OSLO  (ostrov Bygdoy, ostrov muzeí - Muzeum Fram /loď, s níž Roald Amundsen dobyl Jižní pól/, Muzeum Kon-Tiki /balzový vor Thora Heyerdahla, na kterém se plavil v Tichomoří/ a Muzeum vikingských lodí, prohlídka centra města - radnice /místo každoročního udílení Nobelovy ceny za mír/, Královský palác, extravagantní opera, Frognerův park s 214 sochami sochaře Vigelanda), Přejezd na ubytování. Nocleh.

4. den

Snídaně, přejezd do Švédska, cesta kolem severního břehu jezera VÄNERN (největší jezero ve Švédsku, výskyt jezerního lososa), ÖREBRO (město na středověkých obchodních cestách, mohutná vodní pevnost na řece Svartán, historická radnice, vodní park), v podvečer příjezd do STOCKHOLMU (krátká večerní prohlídka) Přejezd na ubytování. Nocleh.

5. den

Snídaně, pokračování prohlídky města STOCKHOLM (muzeum lodi Vasa, nejstarší skanzen na světě, uličky starého města, radnice Stadshuset), večer nalodění a odplutí nočním trajektem do Finska. Nocleh v kajutách.

6. den

Snídaně, připlutí do TURKU (nejstarší město Finska, významný přístav a sídlo arcibiskupství, románský dóm a hrad, sídlo Royal Academy - nejstarší univerzity ve Finsku), cesta do jezerní oblasti, město TAMPERE (sídlo proslulé firmy Nokia, kulturní centrum oblasti, univerzita, kontroverzní katedrála Tampereen tuomiokirkko, kostel Vanha Kirkko), přejezd do HELSINEK (kongresové centrum Finlandia, olympijský stadion /LOH 1952/, parlament, skalní kostel Temppeliaukio s excelentní akustikou, park s památníkem skladateli Sibeliovi). Ubytování a nocleh.

7. den

Po snídani celodenní prohlídka HELSINEK (prohlídka centra: pravoslavný chrám Zesnutí Panny Marie, dále návštěva skanzenu na ostrově Seurasaari), volno, večer nalodění a noční plavba do Švédska. Nocleh v kajutách.

8. den

Snídaně, cesta jižním Švédskem kolem jezera VATTERN (s idylickým ostrovem Visingsö, jezero je se svou délkou 130 km druhé největší ve Švédsku) a přes město JÖNKÖPING (podle mnoha Švédů nazývaný Jeruzalém Švédska - vzhledem k mnoha místním kostelům, Tändsticksomradet - kulturní a muzejní část města, butiky a řemeslnické dílny, město známé díky výrobě sirek a firmám Husqvarna, Electrolux a IKEA). Večer nalodění na trajekt v Trelleborgu, noční trajekt do Německa. Nocleh v kajutách.

9. den

Ráno připlutí do Rostocku, cesta Německem, přejezd do ČR. Návrat do nástupních míst ve večerních hodinách.