Kouzelný svět švýcarských železnic

Termín:  3. - 7. 7. 2019              14. - 18. 8. 2019

 

Program:

1. den - odjezd v ranních hodinách do Švýcarska, ubytování v oblasti Chur, nocleh.

2. den - snídaně, odjezd do starobylého biskupského města Chur, prohlídka, pokračování cesty vlakem soutěskou Rýna Rheinschlucht do Ilanz, dále pokračování busem do Disentis, prohlídka nejstaršího kláštera Švýcarska a dál na hranice kantonů Graubinden a Uri do průsmyku Oberalppass (2044 m n.m.) na trase Matterhorn - Gotthardské dráhy. Dále busem do Parpanu, vyjížďka lanovkou na Parpaner Rothorn, návrat na ubytování, nocleh.

3. den - snídaně, odjezd k vlaku do Davosu - významného lyžařského a turistického střediska s klimatickými lázněmi, prohlídka města, pro zájemce možnost vyjížďky lanovkou na Schatzalp, dějiště Mannova románu - Kouzelný vrch. Průjezd tunelem Vereina (nejdelší úzkorozchodný tunel světa) do Ardezu, malebného městečka, ve kterém jakoby se zastavil čas, příjezd do proslulého střediska zimních sportů Svatého Mořice, prohlídka města, procházka kolem jezera, návrat na ubytování, nocleh.

4. den - snídaně, odjezd tratí UNESCO přes Landwasserviadukt a točité tunely do Morteratsche, možnost vycházky přímo k čelu stejnojmenného ledovce, návštěva horské mlékárny. Pokračování v cestě vlakem přes sedlo Bernina (2 253 m n.m.) s výhledy na Piz Bernina (4 049 m n.m.) a další horské štíty a ledovce do italksého městečka Tirano - prohlídka města, odjezd zpět přes sedlo Bernina do Churu, poté odjezd autobusem zpět do ČR.

5. den - příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu, 3x ubytování se snídaní, vlakovou jízdenku Chur - Ilanz a dvoudenní vlakovou jízdenku, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky

 

Fakultativní příplatky: komplexní pojištění Kč 150

                                  3x večeře                  Kč 1 890