Londýn a jihozápadní Anglie

Termín: 28. července – 4. srpna 2024

 Cena | 14 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 200 Kč + 400 Kč svoz ze Zlína

Program:
1.den - odjezd v nočních hodinách přes Prahu do Německa do Belgie na ubytování, nocleh.

2.den – časně ráno trajekt z Calais – přejezd do anglického  Doveru, pokračování podél pobřeží přes středověké město Winchelsea do přímořského střediska Easbourne – procházka ke slavným křídovým útesům Beachy Head, kolem poledne příjezd do Brightonu – pěší prohlídka centra včetně přístavu a Královského pavilonu, později odpoledne přejezd k návštěvě nedalekého hradu Arundel – procházka, večer ubytování v oblasti Portsmouth, nocleh.

3. den – snídaně, prohlídka přístavu Portsmouth – sídlo královského námořnictva, muzeum námořnictva a lodí Victory a Mary Rose, vyhlídková věž, přejezd do městečka Winchcester s jednou největších gotických katedrál, odpoledne Stonehenge, k večeru Salisbury – procházka v centru starého města s gotickou katedrálou St. Mary, návrat na nocleh.

4. den – snídaně, dopoledne Exeter, odpoledne návštěva národního parku Dartmoor proslaveného legendami o psu baskervilském – divoká vřesoviště protkávaná kamennými zídkami, opuštěné usedlosti, zajímavé vesničky – cestou zastávka v Princetownu, k večeru návštěva rodiště Agathy Christie – přímořské středisko Torqay – procházka místy, která jsou spojena se životem slavné autorky, večer ubytování, nocleh.

5. den – snídaně, celodenní výlet do oblasti Cornwallu – zastávka u hradu St. Michael’s Mount s areálem převorství,kde je možno sledovat příliv a odliv oceánu, krátká zastávka v městečku Penzace s divadelní scénou na skále nad mořem, odpoledne návštěva mýtického hradu Tintagel – rodiště krále Artuše, který je vystavěn na skalách nad jeskyněmi, kde se podle pověsti narodil kouzelník Merlin – prohlídka, k večeru přejezd do oblasti vřesovišť Bodmin Mooor, zastávka u slavné hospody Jamaica z románu Daphne du Maurier, návrat na nocleh.

6. den – snídaně, krátká zastávka v Plymouth, odpoledne přejezd do tajemného města krále Artuše – slavného Glastonbury s opatstvím,odpoledne cesta oblastí Midsomeru k návštěvě nejstarších a nejslavnějších britských lázní Bath s řadou římských památek, pozdě večer přejezd do Londýna, ubytování, nocleh.

7. den – snídaně, celodenní prohlídka Londýna – historické centrum (Parlament, Big Ben, Wesminsterské opatství,park St. James, Buckinghamský palác, Hyde Park, Wlingtonův oblouk, Trafalgar, Národní galerie), odpoledne volno, možnost návštěvy katedrály sv. Pavla a hradu Tower, most Tower Bridge, večer odjezd z Londýna do ČR.

8.den - příjezd do ČR  v odpoledních hodinách

 

Fakultativní příplatky: komplexní pojištění     

Cena zahrnuje: dopravu, 6x ubytování (5x Anglie - pokoje se sociálním zařízením, 1x tranzitní), trajekt, průvodce. Nezahrnuje vstupné.

 


Kontakt

Miloslava Kubíčková Cestovní agentura


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín


TELEFON:
+420 734 693 230

Úřední hodiny: pouze po předchozím domluvě
Děkuji za pochopení.