Skotsko

Za tajemstvím jezera Lochnes

Termín Termín | 4.–11. srpna 2024

Cena | 15 990 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 4 200 Kč

Program:

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách přes Německo do Belgie, večer ubytování. 

2.  den: Časně ráno trajekt přes kanál La Manche do Doveru, pohled na proslulé Bílé útesy doverské, dopoledne návštěva univerzitního města Cambridge  – prohlídka historického centra, odpoledne přejezd do neméně historického Yorku – města s unikátní gotickou katedrálou sv. Petra (největší svého druhu v Evropě) a centrem, prohlídka, večer ubytování, nocleh. 

3. den: Dopoledne panoramatická cesta podél Zálivu Robina Hooda, krásné scenérie pobřeží severního Yorkshiru a města Whitby s  hradem a  přístavem – dějištěm románu Brama Stokera o hraběti Draculovi. Pozdě odpoledne příjezd do Skotska, ubytování v oblasti města Stirling, večeře, nocleh. 

4. den: Snídaně, dopoledne návštěva hradu Glamis, kde se odehrává děj Shakespearova Macbetha a kde trávila dětství matka královny Alžběty. Kolem poledne pokračování po pobřeží k  fotogenické zřícenině kdysi nedobytného hradu Dunnottar při samém pobřeží Severního moře, odpoledne návštěva přístavního městečka St. Andrews, sídla třetí nejstarší britské univerzity a mekky golfu (místní klub byl založen roku 1754) s ruinami starého opatství, individuální volno k prohlídce, návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

5. den: Snídaně, odjezd oblastí nejvyššího pohoří Skotska Grampian, zastávka v  malebném a turisty oblíbeném městečku Pitlochry, návštěva palírny skotské whisky, pokračování v cestě kolem hradu Blair, sídla skotského klanu Murray a  jeho hlavy, vévody z Athollu, až k legendami opředenému jezeru Loch Ness. Poté pojedeme z Inverness, hlavního města skotské Vysočiny, panoramatickou cestou přes vesnici Drumnadrochit se zříceninami hradu Urquhart, dále přes Fort Augustus do Fort William. Večer cesta oblastí pod horou Ben Nevis (1344 m n. m.), nejvyšším vrcholem Skotska a celého Spojeného království, návrat na ubytování, večeře, nocleh. 

6. den: Snídaně, dopoledne návštěva Edinburghu – hlavního města Skotska, které se rozkládá na kopcích na pobřeží zálivu Firth of Forth. Prohlídka centra s monumentálním Edinburským hradem, trojlodní katedrálou svatého Jiljí, palácem Holyroodhouse a třídou Královská míle, na ní leží renesanční obchodní a řemeslnické domy. Individuální volno, možnost prohlídky královské jachty Brittania kotvící v přístavu, k večeru přejezd na ubytování v severní Anglii, nocleh. 

7.  den: Dopoledne přejezd do Londýna, prohlídka centra města – Westminsterské opatství, Trafalgarské náměstí, Národní galerie, Buckinghamský palác, Parlament, Big Ben, volno. Odpoledne přejezd lodí po řece Temži k  Toweru, volno, možnost prohlídky hradu Tower, slavného mostu Tower Bridge nebo anglikánské katedrály svatého Pavla, večer odjezd lodí do Greenwiche, zastávka u Královské observatoře, pozdě večer odjezd do Doveru, trajekt do Francie, noční přejezd Belgií do Německa.

 8. den: Návrat do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

 


Kontakt

Miloslava Kubíčková Cestovní agentura


Miloslava Kubíčková
Slunečná 4552
760 05 Zlín


TELEFON:
+420 734 693 230

Úřední hodiny: pouze po předchozím domluvě
Děkuji za pochopení.